Status på leder och skidspår. Stängd för säsongen.

LednamnStatus-dagStatus 1 - 3. Ej bra till bra/okBeskrivning aktuell statusdag
1.Fjälleden, Apelsinklyftan23 04 11
3+Kört i kväll
2.Vallen23 04 113Kört i kväll
3.Saxnäs23 04 093Kört med båda skotrarna och elsladdarna. Tidigt innan pimpeltävlingen
4.Marslidenvägen23 03 063.Körd med svartsladden och movern.
5.Stöktjärn23 04 113Körd ikväll, 2 sladdenheter.
6.Rodinskullarna23 03 15.3
Körd med 69 och movern. Det är en besvärlig terräng och smalt. Vi måste ta ett prat med LÄNSTYRELSEN vi måste få avverka lite växtlighet.
7.Skidspåret och skidled Apelsinklyftan.23 04 113 SpåradSkidled Apelsinklyftan, idag. Tilltrampad.
  1. Fjälleden, Marssjön- Dammtjärn -Apelsinklyftan
  2. Vallenleden, vägen–vindskydd Vallen
  3. Mot Saxnäs–Marssjön–korset vid kultsjön
  4. Korset vid Kultsjön– till Marslidenvägen
  5. Marsfjällsleden, Marssjön–Harrtjärn–Stöktjärn
  6. Marsfjällsleden, Stöktjärn–mot Marsfjällskåtan
  7. Skidspåret

Leder vi underhåller i rött.

Länk till ledplaneringen.