Status på leder och skidspår.

LednamnStatus-dagStatus 1 - 3. Ej bra till bra/ok 
1.Fjälleden, Apelsinklyftan24-04-20Avslutad.
2.Vallen24-04-20.Avslutad.
3.Saxnäs24-04-20Avslutad.
4.marslidenvägen24-04-20Avslutad.
5.Stöktjärn24-04-20Avslutad.
6.Rodinskullarna24-04-20Avslutad.
7. Ströcken24-04-192.9Klar Avslutad......
8. Skidspåret efter stranden24- 04-20Avslutad.
9. Det kuperade. 24-04-20Avslutad.
  1. Fjälleden, Marssjön- Dammtjärn -Apelsinklyftan
  2. Vallenleden, vägen–vindskydd Vallen
  3. Mot Saxnäs–Marssjön–korset vid kultsjön
  4. Korset vid Kultsjön– till Marslidenvägen
  5. Marsfjällsleden, Marssjön–Harrtjärn–Stöktjärn
  6. Marsfjällsleden, Stöktjärn–mot Marsfjällskåtan
  7. Skidspåret

Leder vi underhåller i rött.

Länk till ledplaneringen.