Marsliden Seven Summits  MSS 6/8-22

Besök Marsfjällens sju finaste toppar på en och samma dag!

Loppet går i ospårad terräng. Kör solo eller parvis i lag, med eller utan stavar. Reglerna är enkla. Besök alla topparna och skicka ett sms med gpsposition från respektive topp (gps är alltså tillåtet).

Ingen service ges under loppet. Utrustning för att klara en hel dag på fjället även om vädret försämras krävs för att få starta.

Närmaste vägen blir loppet kring 42 km och 2700 höjdmeter. Vinnartiden uppskattas till 6-7 timmar men de flesta kommer nog spendera hela dagen på fjället.

För dem som önskar finns även ett alternativ (Three Summits) där man besöker de tre finaste topparna och utmaningen blir då ungefär halva distansen.

90 platser finns i eventet 2022

Länken till eventet är: https://www.facebook.com/MarslidenSevenSummits

Filmbilder från den där dagen: Marsliden Seven Summits 2021


Marslidendagen

Bilder från    Marslidendagen  20130803


Bilder tagna vid notdragningen vid badstranden. På den nedre bilden är det från vänster Anders Larsson och Lasse Larsson.

Foton tagna 1997 av Märit Nilsson.

Marsliden har en av världens vackraste badstrandsvyer!!

 Eller hur, det måste du besöka.