Medlemsinformation

 • Hur du kan betala medlemsavgiften.
 • Kontakta Mif, med ett enkelt formulär.
 • Kontaktperson och Faddergrupp inom respektive område.
 • GDPR info

———————————————————————

Kallelse till årsstämma i Mif

Kallelse till årsstämma långfredagen den 29 mars 2024 kl 15.00 i bystugan Marsliden.

Agenda enligt stadgarna.

Välkommen


Genom att vara medlem bidrar du till ökad aktivitet i byn och du får även möjlighet att hyra byns bagarstuga och byastugan till självkostnadspris. Du får även rabatt på snöskoterförsäkring i Svedea.


Medlemsavgiften till föreningen. 

Medlemsavgiften för 2024-01-01—2024-12-31 är;

160 kr för familj        (oförändrad avgift)
110 kr för enskild      (oförändrad avgift)

Några alternativ att betala på;

Medlemsavgift betalas till Marslidens Intresseförenings bankgiro:   5770-9008 och ange epost adress och namn.
eller  Skicka med Swish till nr
123 512 42 50Ange, namn /epost i “meddelande”

I och med att du betalar din medlemsavgift, ser vi det som ett samtycke till att vi får registrera och lagra dina personuppgifter!

 

Kontaktformulär

Ditt mobilnummer vill vi gärna ta del av. Ny epostadress? Berätta det för oss! Komma i kontakt med Mif på ett enkelt sätt. Använd formuläret nedan för att informera oss!


Kontaktperson och Faddergrupp inom respektive område.  Föreningens olika verksamhetsområden har en struktur med kontaktpersoner och faddrar inom sin verksamhet. Kontaktpersonen skall helst sitta i styrelsen eller vara suppleant så att en närhet till styrelsearbetet skapas. Önskemålet är att få flera medlemmar aktiva i föreningsarbetet och det gör vi med faddergrupper. Vår förhoppning är att det bildas smågrupper med kontaktperson och faddrar som utför arbeten inom sitt område.

 

Bagarstugan, Pistmaskingaraget Lars-Börje Nyström
Byastugan Erland Jonsson
Hemsidan  (www.marsliden.se), Medlemsregister Jan-Olof Häggblad
Kommun /myndighets- & föreningskontakter Barbro Lindblad
VBS, Vilhelminabygdens skoterorganisation Erland Jonsson
Underhåll Pistmaskin Lars-Börje Nyström
Underhåll Ledmaskinerna, 1 Bearcat Groomer ,1Lynx Gromer och skotersladdar. Erland Jonsson
Små Maskiner  (motorsågar, röjsåg, elverk, ….) Erland Jonsson
Sommarleder   ( inkluderar broar) Mårten Larsson  ( Varje led minst en fadder).
Vindskydd, Grillkåtor Eric Winther  ( Varje byggnad minst en fadder).
Skidspåret    ( inkluderar broar) Erland Jonsson med ledgruppen.
Vinterleder   (inkluderar broar) Erland Jonsson med ledgruppen.
Pimpeltävling Jens Näslund
Pålssonsstugan “Museum” Lillemor Larsson, Mårten Larsson
Bokboden Erland Jonsson

Faddergrupper för Vindskydd, Kåtor, Leder

Apelsinklyftan: Christer Nilsson

Harrtjärn + s.led: Barbro Lindblad

Dammtjärn Kåta: Roland Eriksson

Tammasudden: Roland Eriksson

Pålssons/Isaks: Nina Lindblad

Långudden: Eric Winther

Långviken: ej klar, vakant

Storfallet/Ropenbäcken + s.led: Jonas Westling

Vallen: Vakant

Gevalia stigen: Lars & Mona Carlsson

Badstranden Kåta/Bod:

Fjälleden sommar och vinter  :

Marsfjällsleden, vinter :

Byxbäcksleden, sommar  : Ulla Bretting , Carin Edblad

Kullenlederna, sommar  :

Stöksjöleden, sommar  :

Skidspåret, vinter   :


Föreningens aktuella aktivitetspunkter att ta tag i;

 1. Badstrandens område ,uppröjning, utökad handikappanpassning, trädäck och vindskydd.
 2. Måla vindskydd, bl.a. Apelsinklyftan
 3. Golv i vindskydd vid bl.a. Långudden och grillringar.
 4. Byastugan bör storstädas och förbättringsmåla inne. (pågår)
 5. Måla byggnader, Pistmaskingaraget börjar bli aktuellt.
 6. Förslag att förbättra leden Vallen – Grytsjö, ( så att det går att cykla på den.)
 7. Bygga klart vindskyddet i Långviken.  Med trapp/bro och grillplats. (Prio 1)
 8. Göra vandringsled till Långvikens vindskydd via vändplan.
 9. Upprätta tidigare led mot Kultsjön från Långvikens vindskydd.

Adress till vår Kassör & reseräkningblankett;

MARSLIDENS INTRESSEFÖRENING

ORG NR 896100-5488

c/o Ulf Persson

ULF PERSSON, KASSÖR

Pirkgatan 34

891 60  ÖRNSKÖLDSVIK

TEL DIR  +46 (0)704444130

Reseräkningsdokument att hämta här;

https://marsliden.se/wp-content/uploads/2022/01/Reserakningsblankett3.pdf

Reserverat swish nr för bl.a. pimpeltävlingen. 123 120 40 07


Din medlemssynpunkter är intressanta att ta del av. Använd vår epostadress och skriv några rader till oss i Styrelsen. Epostadressen är, marsliden@hotmail.se

Styrelsen se under Föreningen


Information till nya och gamla medlemmar angående den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som startade den 25/5, 2018 i hela EU.

GDPR är en förkortning för General Data Protection Regulation och ställer krav på hur klubbens register hanteras samt vilka rättigheter de registrerade har bland annat genom att upplysa dig om vilka uppgifter vi registrerar samt när de tas bort.

Som medlem i MIF registreras dina personuppgifter i vårt medlems- och ekonomisystem. Ändamålet är att hålla korrekta och uppdaterade register, att kunna kontakta dig per brev, Epost och telefon med kallelser och information samt vi behöver hålla reda på, vilka som är medlemmar,  om betalda avgifter etc.

De uppgifter som registreras är:

Namn

Postadress

Telefonnummer

Epost

Senaste medlemsbetalningen

Fastighetsbeteckning i Marsliden (i förekommande fall)

Adress i Marsliden (i förekommande fall)

I övrigt

Medlemmen har på begäran rätt att få ett utdrag från vårt Medlemsregister.

Medlemmen kommer att raderas från Medlemsregistret vid utträde ur MIF.

Personuppgifter används endast internt av MIF och lämnas inte vidare till tredje person.

I och med att du betalar din medlemsavgift, ser vi det som ett samtycke till att vi får registrera och lagra dina personuppgifter.