Medlemsinformation

  • Hur du kan betala medlemsavgiften.
  • Kontaktperson och Faddergrupp inom respektive område.
  • GDPR info

——————————————————————————————————————————

2022-09-20, Du har väl sett att det finns mer information på startsidan under Aktuellt/Nyheter.


Medlemsavgiften till föreningen. 

Medlemsavgiften för 2022-01-01—2022-12-31 är;

160 kr för familj        (230101 oförändrad avgift)
110 kr för enskild      (230101 oförändrad avgift)

Några alternativ att betala på;

Medlemsavgift betalas till Marslidens Intresseförenings bankgiro:   5770-9008 och ange epost adress och namn.
eller  Skicka med Swish till nr
123 512 42 50Ange, namn /epost i “meddelande”

I och med att du betalar din medlemsavgift, ser vi det som ett samtycke till att vi får registrera och lagra dina personuppgifter!

Ditt mobilnummer vill vi gärna ta del av. Ny epostadress? Berätta det för oss! Använd formuläret nedan för att informera oss!


Kontaktperson och Faddergrupp inom respektive område.  Föreningens olika verksamhetsområden har en struktur med kontaktpersoner och faddrar inom sin verksamhet. Kontaktpersonen skall helst sitta i styrelsen eller vara suppleant så att en närhet till styrelsearbetet skapas. Önskemålet är att få flera medlemmar aktiva i föreningsarbetet och det gör vi med faddergrupper. Vår förhoppning är att det bildas smågrupper med kontaktperson och faddrar som utför arbeten inom sitt område.

 

Bagarstugan, Pistmaskingaraget Gunnar Persson
Byastugan Erland Jonsson
Hemsidan  (www.marsliden.se), Medlemsregister Jan-Olof Häggblad
Kommun /myndighets- & föreningskontakter Barbro Lindblad
VBS, Vilhelminabygdens skoterorganisation Erland Jonsson
Underhåll Pistmaskin Lars-Börje Nyström
Underhåll Ledmaskinerna, 2 Bearcat Groomer , skotersladdar Erland Jonsson
Små Maskiner  (motorsågar, röjsåg, elverk, ….) Erland Jonsson
Sommarleder   ( inkluderar broar) Mårten Larsson  ( Varje led minst en fadder).
Vindskydd, Grillkåtor Eric Winther  ( Varje byggnad minst en fadder).
Skidspåret    ( inkluderar broar) vakant  ( Skidspåret minst en fadder).
Vinterleder   (inkluderar broar) Erland Jonsson  ( Varje led minst en fadder).
Pimpeltävling Jens Näslund
Pålssonsstugan “Museum” Lillemor Larsson, Mårten Larsson
Bokboden Kajsa-Lisa Jonsson
Sommaraktiviteter Vakant

Faddergrupper för Vindskydd, Kåtor, Leder

Apelsinklyftan: Christer Nilsson

Harrtjärn + s.led: Barbro Lindblad

Dammtjärn Kåta: Roland Eriksson

Tammasudden: Roland Eriksson

Pålssons/Isaks: Nina Lindblad

Långudden: Eric Winther

Storfallet/Ropenbäcken + s.led: Jonas Westling

Vallen: Micke & Kristina på Vallen

Gevalia stigen: Lars & Mona Carlsson

Badstranden Kåta/Bod:

Fjälleden sommar och vinter  :

Marsfjällsleden, vinter :

Byxbäcksleden, sommar  : Ulla Bretting , Carin Edblad

Kullenlederna, sommar  :

Stöksjöleden, sommar  :

Skidspåret, vinter   :


Föreningens aktuella aktivitetspunkter att ta tag i;

  1. Badstrandens område ,uppröjning, utökad handikappanpassning, trädäck och vindskydd.
  2. Måla vindskydd, bl.a. Apelsinklyftan
  3. Golv i vindskydd vid bl.a. Långudden och grillringar.
  4. Byastugan bör storstädas och förbättringsmåla inne. (pågår)
  5. Måla byggnader, Pistmaskingaraget börjar bli aktuellt.
  6. Förslag att förbättra leden Vallen – Grytsjö, ( så att det går att cykla på den.)
  7. Jakt på pengar till en grillkåta, äventyrsstig för yngre och till badstrandsproj.

Adress till vår Kassör & reseräkningblankett;

MARSLIDENS INTRESSEFÖRENING

ORG NR 896100-5488

c/o Ulf Persson

ULF PERSSON, KASSÖR

Pirkgatan 34

891 60  ÖRNSKÖLDSVIK

TEL DIR  +46 (0)704444130

Reseräkningsdokument att hämta här.

Reserverat swish nr för bl.a. pimpeltävlingen. 123 120 40 07


Din medlemssynpunkter är intressanta att ta del av. Använd vår epostadress och skriv några rader till oss i Styrelsen. Epostadressen är, marsliden@hotmail.se

Post alternativet;

Marslidens Intresseförening

c/o Jan-Olof Häggblad

Knektbacken 6

17675 Järfälla

Styrelsen se under Föreningen


Information till nya och gamla medlemmar angående den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som startade den 25/5, 2018 i hela EU.

GDPR är en förkortning för General Data Protection Regulation och ställer krav på hur klubbens register hanteras samt vilka rättigheter de registrerade har bland annat genom att upplysa dig om vilka uppgifter vi registrerar samt när de tas bort.

Som medlem i MIF registreras dina personuppgifter i vårt medlems- och ekonomisystem. Ändamålet är att hålla korrekta och uppdaterade register, att kunna kontakta dig per brev, Epost och telefon med kallelser och information samt vi behöver hålla reda på, vilka som är medlemmar,  om betalda avgifter etc.

De uppgifter som registreras är:

Namn

Postadress

Telefonnummer

Epost

Senaste medlemsbetalningen

Fastighetsbeteckning i Marsliden (i förekommande fall)

Adress i Marsliden (i förekommande fall)

I övrigt

Medlemmen har på begäran rätt att få ett utdrag från vårt Medlemsregister.

Medlemmen kommer att raderas från Medlemsregistret vid utträde ur MIF.

Personuppgifter används endast internt av MIF och lämnas inte vidare till tredje person.

I och med att du betalar din medlemsavgift, ser vi det som ett samtycke till att vi får registrera och lagra dina personuppgifter.