Ledplanering

Ledplanering för vintern.

Sladdning och underhåll av leder och skidspår som ligger inom föreningsansvarområde sker på frivillig basis men hålls samman via en organisation som består av huvudansvarig, veckoansvarig och förare.

Huvudkontaktperson och huvudansvarig är Erland Jonsson 0703967585 för säsongen. Erland har ett 10- tal godkända förare som delar på körtiden efter bästa förmåga.

 Här ser du vilka som är kontaktperson för aktiviteterna under veckan.

Veckoplanering

vecka 52- 1

vecka 2-4

vecka 5

vecka 6

vecka 7

vecka 8

vecka 9

vecka 10

vecka 11

vecka 12

vecka 13


Körsträckningar 

Västra Marssjön – Apelsinklyftan  +100meter   Markerat rött på kartan

Västra Marssjön- Stöktjärn        Markerat rött på kartan     

Stöktjärn – Rodinskullarna (Korset till Marsfjällskåtan)   Markerat rött på kartan

Västra Marssjön- mot Kultsjön – till väg Marsliden.       Markerat rött på kartan

Skidspåret  Slingan  Markerat rött på karta 2

Västra Marssjön upp till Vallens vindskydd. (Obs att förbudsområde börjar vid vindskyddet.)Markerat rött på kartan

Totalt är det 3,5 mil ggr 2 som körs regelbundet. Störst fokus lägger vi på sträckorna med stora nivåskillnader och kuperat terräng. Ledstatus.

Skidspåret i rött nedan,  Gula ringen är platsen där skoterspår skidspår korsar varandra innan stigningen börjar. Skidspårets längd är 4 km och om man väljer att åka den kortare slingan från Dammtjärnskåtan och gula ringen (Skoterspår) så blir slingan 3 km.

Dokument/mallar

Veckoansvarig; Planeringsdokument       Regler veckoansvarig/förare; regler

Förare; Förare