Ledplanering

Ledplanering för vintern. 2023-2024

Sladdning och underhåll av leder och skidspår som ligger inom förenings ansvarområde sker på frivillig basis men hålls samman via en organisation ledgruppen som består av huvudansvarig, veckoansvarig och förare.

Huvudkontaktperson och huvudansvarig är Erland Jonsson med ledgruppen för säsongen. Ledgruppen består av  Erland, LarsBörje, Håkan, Sven Erik, Arne Mathias och Lars.  Fler tillkommer under hösten och fler godkända förare likaså.

Vi försöker vara två som åker ut och sladdar, dels för säkerheten och trivseln på turen.

Kontaktalternativ till huvudansvarig; 0703967585 alt erjo0825@gmail.com

 Här ser du vilka som är kontaktperson (första förare) för aktiviteterna under veckan, uppdateras när fördelningen finns.

Veckoplanering        Förare -nr          Förare-nr2                           

vecka 52

vecka 1-4

vecka 5

vecka 6

vecka 7

vecka 8

 

vecka 9

vecka 10

vecka 11

vecka 12

vecka 13-14

vecka13-14

vecka 13-14

vecka 13-14

vecka 13-14

vecka 15-16-17

 


Körsträckningar 

Västra Marssjön – Apelsinklyftan  +100meter   Markerat rött på kartan

Västra Marssjön- Stöktjärn        Markerat rött på kartan     

Stöktjärn – Rodinskullarna (Korset till Marsfjällskåtan)   Markerat rött på kartan

Västra Marssjön- mot Kultsjön – till väg Marsliden.       Markerat rött på kartan

Skidspåret  Slingan  Markerat rött på karta 2

Västra Marssjön upp till Vallens vindskydd. (Obs att förbudsområde börjar vid vindskyddet.)Markerat rött på kartan

Totalt är det 3,5 mil ggr 2 som körs regelbundet. Störst fokus lägger vi på sträckorna med stora nivåskillnader och kuperat terräng.

Skidspåret i rött nedan,  Gula ringen är platsen där skoterspår skidspår korsar varandra innan stigningen börjar. Skidspårets längd är 4 km och om man väljer att åka den kortare slingan från Dammtjärnskåtan och gula ringen (Skoterspår) så blir slingan 3 km.

Dokument/mallar

Veckoansvarig; Planeringsdokument       Regler veckoansvarig/förare; regler