Sommar / Vinterleder

Sommarleder

Marsfjället/Marsfjällskåtan,(Fjälleden sommar) Leden går via apelsin klyftan, stora passet Marsfjället och Marsfjällskåtan. Startar vid Byastugan eller vid Enkronasvägens p-plats. P platser på båda ställen. Se youtube klippet; https://youtu.be/xE7T9pFsBJc

Stöksjöleden,  Leden går mellan landsvägens vändplan och Stöktjärn. Gulmarkerad och är 5,8 km. Nivå skillnaden är 200m på lägsta och högsta stället. 300 meter myrmark ofta blöt i övrigt bra underlag. Rester från fångstgropsystem finns nära leden.

Byxbäcksleden, Leden går från landsvägsbron över Ropenbäcken till byxbäckens förgrening vid trädgränsen. Vitmarkerad.

Stökåsen, Leden går mellan landsvägens vändplan och Stökåsen.

Gevaliastigen/Vallenleden, Leden går från Vallen till trädgränsen och Vindskyddet.

Kullenlederna,  Lederna går upp på Kullen och runt. Mycket fin vy från Kullenstopp. Startar vid byastugan.

Dammtjärnsstigen, Stigen går från Enkronasvägens parkeringsplats till Dammtjärn. Vid Dammtjärn finns en Grillkåta. Rödmarkerad.

Förslag på länkar

Utflyktsmål  https://marsliden.se/utflyktsmal/

Vindskydd/Gapakojor     https://marsliden.se/karta-vindskydd/

Stugor på fjället     https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/besoksmal/stugor.html


Vinterleder

Vår vinterledplanering hittar du här    

och vår underhållspark här

Tips !!

Undvik genomfart med skoter genom byn när du skall upp eller ner från fjället. Mycket störande för stugorna i byn. Använd leden via Ropenbäcken. Är målet Kanons kiosk då följer du givetvis leden in i byn. Du har väl spanat in Ulfs museum.

Marsfjällsleden, (Snöskoterled) Passerar Harrtjärn och Stöktjärn vidare till Marsfjällskåtan och norrut via Fatmomakke.

Fjälleden, Leden går via Dammtjärn, Apelsin klyftan till Stora passet. Vidare till Marsfjällskåtan om passage tillåter.

Vallenleden, Leden går från Vallen till trädgränsen och vindskyddet. (Förbudsområdsgräns här)

Skidspåret,   Spåret passerar bl.a Dammtjärn, se kartan. 4 km resp 3 km om man väljer bort den övre slingan.

Grytsjö-Rissjön, Skoterled mellan grytsjö och Rissjön med två “rastplatser” se kartan nedan.

Kartorna förstoras med att “klicka” på den.

Röda sträckorna ovan, är skoterleder som vår förening sladdar och underhåller. Skidspåret 4,0 km rep 3,0 km underhålls också. Total längden med fram och tillbaka körningar är totalt 9 mil.

Status länk här https://marsliden.se/tabell/

Skidspåret i rött. Valfri åkriktning än så länge. Yttre slingan är 4 km och om man väljer bort den övre halvan och åker via skoterspåret från Dammtjärn blir sträckan 3 km. Övre slingan har rätt tuffa utförs backar om man åker moturs.

Information om ny statlig led i förbudsområdet Grytsjö- Rissjön 

10. Rastplats vid Rotiken, ca 300×300 meter,  

11. Rastplats vid Valliegietjie, ca 300×300 meter