Intresseföreningen

Det var vandring, skidåkning, hjortronplockning och fiske som lockade de tidiga turisterna till Marsliden, senare snöskoter åkning och svampplockning.

På 1980 talet började fritidsfolket att engagera sig i byn. Det röjdes i slalombacken bakom hotellet, där sly under tiden tagit överhand. Senare investerades i en släplift.

För att organisera arbetet och ekonomin bildades Marslidens Intresseförening 1984 med både bybor och fritidsfolk.

Lennart Genberg från Domsjö var länge den drivande kraften för föreningen. Lennart och Lennart Larsson ser du på bilden nedan.

 

Idag; Intresseföreningen står bakom 7 vindskydd, underhåll av vinter- & sommarleder samt skidspår, Byastugan, Bagarstugan, Pålssons museibyggnad, Dammtjärnskåtan, Badstrandskåtan mm. Även aktiviteter som pimpeltävlingen på påskdagen, tidigare även Marslidendagen runt månadsskiftet juli/aug.

Medlemmar i föreningen 2023, det är 200 betalande och övervägande familjemedlemmar dvs ca 400-500 medlemmar. Marslidens Intresseförening verkar i samråd med fast boende och stugägare för turism och fritidsaktiviteter i Marsliden , stöd oss i vårt arbete genom att vara medlem.

Du stöder föreningen med ditt medlemsskap och deltagande i aktiviteter.  Infoblad

Du kan även sponsra föreningen på olika sätt, utföra arbeten, inköpsstöd, kontant stöd.  Är du intresserad av att sponsra oss ekonomiskt så skall vi givetvis göra en motprestion för dig och ditt företag. Vår hemsida besöks dagligen av ett antal människor (se räknare). Intresserad, nyttja vårt BG konto.

Exempel på motprestationer;  -Reklamplats på vår första sida i 6 månader.  -Reklamplats på vår anslagstavla vid Kanonskiosk. – Tipsa på vår FB.  osv.

Som sagt är du intresserad att sponsra oss kontakta Jan-Olof eller Ulf nedan.


Kontaktinformation Intresseföreningen;

Marslidens Intresseförening: epostadress: marsliden@hotmail.se
Ordf: Jan-Olof Häggblad mobilnr: 070-6511340
Kassör Ulf Persson
Pirkgatan 34
89169 ÖRNSKÖLDSVIK
mobilnr: 070-4444130
ORG NR: 896100-5488

Föreningens olika verksamhetsområden har en huvudkontaktperson. Du finner namnen under Medlems-info.   Här finner du Våra stadgar.


Styrelsens sammansättning 2023

Ordförande: Jan-Olof Häggblad (valberedningen)
Kassör: Ulf Persson
Ledarmöter: Peder Engström, Mårten Larsson, Jonas Westling, Nina Lindblad
Ledarmot/Sekreterare: Eric Winter
Suppleanter: Barbro Lindblad (valberedningen), vakant,vakant
Revisorer: Ulla Bretting, Roland Eriksson
Revisor suppleant: Calle Mellberg

Årsmötet/årsstämman hålls fr.o.m 2018 under första halvåret. Meddelas i god tid på hemsidans Aktuellt/Nyheter och under medlems info. Hålls oftast under påskhelgen.