Länkar under Leder

Det finns sidor som är tillgängliga under Leder.

Några exempel här; Utflyktsmål  https://marsliden.se/utflyktsmal/

Vindskydd/Gapakojor     https://marsliden.se/karta-vindskydd/

Vår nya gapakoja i Långviken, bilder och om framtidsprojektet. https://marsliden.se/wp-content/uploads/2024/04/Vindskyddet-Langviken.pdf

Stugor på fjället     https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/besoksmal/stugor.html

Posted in Uncategorized.