Mif

MIF dvs Marslidens Intresseförening.

Intresseföreningen står bakom och ansvarar för 7 vindskydd, Byastugan, Bagarstugan, Pålssons museibyggnad, Dammtjärnskåtan, Badstrandskåtan samt underhåll av vinter- & sommarleder samt skidspår. Vårt fokus är att underhålla dessa med våra medlemmars hjälp och stöd.

Posted in Uncategorized.