Fisksjukdomen PKD har påvisats i fångad fisk i Kultsjön.

Fisksjukdomen PKD (Proliferativ njurinflammation) har påvisats i fångad fisk i Kultsjön.
Detta medför att Marslidens fiskevårdsområdesförening går ut med kompletterande krav till alla som besöker vårt vatten.
  •  Inga båtar/trailer utanför våra fiskegränser får sjösättas i vårt vatten utan föregående fullständig rengöring ut och invändigt.
  • Lika gäller fiskredskap som nyttjats i annat vatten, även de skall rengöras väl innan de får nyttjas i våra vatten. 
 PKD sprids av ett spordjur, Tetracapsuloides bryosalmonae, och förekomst är anmälningspliktig till SVA.
Spordjuret sprids troligtvis uteslutande via infekterat vatten till nya vattenområden genom just utrustning som frekvent exponeras i vatten.
Vi kan inte göra mer än införa dessa regler med förhoppning att fortsättningsvis hålla vårt vatten fri från påverkan.
Mer kan läsas :
https://kultsjonfvo.se/om-kultsjon-och-fisket/
PKD – Statens veterinärmedicinska anstalt
Posted in Uncategorized.