Majförbud på statlig mark.

Från och med fredag den 5 maj inträder majförbudet vilket innebär att statens mark väster om odlingsgränsen, även skoterleder, stängs för skotertrafik och tidigare meddelade beslut om tillfällig skoterreglering upphör. Ortsbor får fortsatt färdas längs allmänna skoterleder, om inget annat meddelas.

https://www.lansstyrelsen.se/5.302b35d7187743872df5c379.html

Posted in Uncategorized.