Medlemsläget 2022 inom Mif

Vi har numera 200 betalande medlemmar i Marslidens Intresseförening. Det är övervägande familjer så att vi kan lätt påstå att vi är 500 personer som gillar Mif. Medlemmarna finns i Marsliden,Vallen och Ströcka och många har en hemma adress i princip över hela Sverige.

Posted in Uncategorized.