Vindskyddet Långviken, stommen på plats.

Startdagen 27/8 med röjning på plats av Mårten och Ulf K. ( inga bilder)

28/8 Grundläggning av Eric, Mårten och JO

29/8  Transport med båtar och uppstart med byggandet. Eric,Mårten, Ulf och JO.

30/8 – 31/8 Med elverk, kraftig borrmaskin och vass borr gick det som en dans.

Uppfinnar Erics borrstol, gjorde borrningen ännu lättare.


video  IMG_1292 med Mårten och Eric.

Nu återstår, tak, golv, trapp, målning och grillplats.

Vad denna vik betydde för Marsliden före 1953. Det skall vi synliggöra på insidan av vindskyddet.

Uppmärkning av stig till Kultsjön.

Skapa en stig med bro upp till Stökåsen stigen.

Det finns att göra, men vi är på god väg tack vare bidraget från Svedea och ett bra medlemsjobb.

Här är Långviken

Posted in Uncategorized.