MMS 6/8

Marsliden Seven Summits  MSS 6/8-22

Besök Marsfjällens sju finaste toppar på en och samma dag!

Loppet går i ospårad terräng. Kör solo eller parvis i lag, med eller utan stavar. Reglerna är enkla. Besök alla topparna och skicka ett sms med gpsposition från respektive topp (gps är alltså tillåtet).

 

 

 

Posted in Uncategorized.