Ledplanering under vintern 2021  

Sladdning och underhåll av leder och skidspår som ligger inom föreningsansvarområde sker på frivillig basis men hålls samman via en organisation som består av huvudansvarig, veckoansvarig och förare.

Huvudkontaktperson och huvudansvarig är Erland Jonsson 0703967585 för säsongen.

Uppstart av led jobbet; 

Mellan jul och nyår jobbade Lars-Börje och Mathias med lederna och skidspåren. Mer snö i träden än vanligt, så det behöver röjas på många ställen. Vi har prioriterat leden upp till Apelsinklyftan och leden vid Vallen. Skidspåret har exstremt många hinder med nerhängande träd och flera blöthål med minimalt med snö, Rensning av hindren har gjorts under vecka 1. Vi hoppas att isarna blir säkrare, så vi kan markera leden på isen. Marsfjällsleden står på tur att röjas och grundsladdas. Nu är vi igång.

Tabellen nedan visar de som har veckoansvar/veckochefen och är kontaktperson för aktiviteterna under veckan. 

 vecka  namn        namn2 
1  Erland  JO, Mathias
2  Erland  Lars-Börje
3  Håkan  Lars-Börje
4  Håkan  
5  Erland Lars-Börje Mathias
 Leif  Erland, Lars-Börje
7  Erland  Leif,
8  Erland

 

9 Mathias  JO
10  Lars-Börje
 Erland
11  Erland  Håkan
12  Erland   
13  Erland
 Mathias, JO
14  Erland
 Mathias,JO

15

 
 

16

 
 

17

 

 

     

 Körsträckningar 

Västra Marssjön - Apelsinklyftan  +100meter   Markerat rött på kartan

Västra Marssjön- Stöktjärn        Markerat rött på kartan     

Stöktjärn - Rodinskullarna (Korset till Marsfjällskåtan)   Markerat rött på kartan

Västra Marssjön- mot Kultsjön - till väg Marsliden.       Markerat rött på kartan

Skidspåret  Slingan  Markerat rött på karta 2 

Skidspår upp mot apelsinklyftan   ny sträckning i början. Parallellt med skoterspåret

Västra Marssjön upp till Vallens vindskydd. (Obs att förbudsområde börjar vid vindskyddet.)Markerat rött på kartan

 

Totalt är det 3,5 mil ggr 2 som körs regelbundet. Störst fokus lägger vi på sträckorna med stora nivåskillnader och kuperat terräng. Ledstatus.

Skidspåret i rött nedan,  Gula ringen är platsen där skoterspår skidspår korsar varandra innan stigningen börjar. Skidspårets längd är 4 km och om man väljer att åka den kortare slingan från Dammtjärnskåtan och gula ringen (Skoterspår) så blir slingan 3 km.

 skidspårrött3

 marsfjallmsif   

Leif njuter några minuter efter ha sladdat skidspåret.

 bcg

 

Dokument/mallar

Veckoansvarig; Planeringsdokument        Regler veckoansvarig/förare; regler

Förare; Förare    

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad söndag, 04 april 2021 17:40