Sommarleder 


Marsfjället/Marsfjällskåtan,(Fjälleden sommar) Leden går via apelsin klyftan, stora passet Marsfjället och Marsfjällskåtan. Startar vid Byastugan eller vid Enkronasvägens p-plats. P platser på båda ställen.

Stöksjöleden,  Leden går mellan landsvägens vändplan och Stöktjärn. Gulmarkerad och är 5,8 km. Nivå skillnaden är 200m på lägsta och högsta stället. 300 meter myrmark ofta blöt i övrigt bra underlag. Rester från fångstgropsystem finns nära leden. 

Byxbäcksleden, Leden går från landsvägsbron över Ropenbäcken till byxbäckens förgrening vid trädgränsen. Vitmarkerad.  

Strandpromenaden,  Går mellan Björkudden i höjd med vändplan och badstranden, men med uppehåll i höjd med Kanonskiosk. Blåmarkerad.

Stökåsen, Leden går mellan landsvägens vändplan och Stökåsen.

Gevaliastigen/Vallenleden, Leden går från Vallen till trädgränsen och Vindskyddet.

Kullenlederna,  Lederna går upp på Kullen och runt. Mycket fin vy från Kullenstopp. Startar vid byastugan.

Dammtjärnsstigen, Stigen går från Enkronasvägens parkeringsplats till Dammtjärn. Vid Dammtjärn finns en Grillkåta. Rödmarkerad.

Förslag på utflyktsmål
 

Vinterleder

ledskylt3      Vår vinterledplanering hittar du här    

 

Tips !!

Undvik genomfart med skoter genom byn när du skall upp på fjället. Mycket störande för stugorna i byn. Använd uppfarten via Ropenbäcken.

Är målet Kanons kiosk då följer du leden in i byn.

 

Marsfjällsleden, (Snöskoterled) Passerar Harrtjärn och Stöktjärn vidare till Marsfjällskåtan och norrut via Fatmomakke.

Fjälleden, Leden går via Dammtjärn, Apelsin klyftan till Stora passet. Vidare till Marsfjällskåtan om passage tillåter. 

Vallenleden, Leden går från Vallen till trädgränsen och vindskyddet. (Förbudsområdsgräns här)

Skidspåret,   Spåret passerar bl.a Dammtjärn, se kartan. 

Grytsjö-Rissjön, Skoterled mellan grytsjö och Rissjön med två "rastplatser" se kartan nedan.

Kartorna förstoras med att "klicka" på den.

 

marsfjallmsif

 

 Röda sträckorna ovan, är skoterleder som vår förening sladdar och underhåller. Skidspåret underhålls också.

 

Information om ny statlig led i förbudsområdet Grytsjö- Rissjön 

10. Rastplats vid Rotiken, ca 300x300 meter,  

11. Rastplats vid Valliegietjie, ca 300x300 meter

 grytsjö rissjön

 

Senast uppdaterad onsdag, 16 september 2020 12:42