Sommarleder 


Marsfjället/Marsfjällskåtan, Leden går via apelsin klyftan, stora passet Marsfjället och Marsfjällskåtan. Startar vid Byastugan eller vid Enkronasvägen. P platser på båda ställen.

Stöksjöleden,  Leden går mellan landsvägens vändplan och Stöktjärn. Gulmarkerad och är 5,8 km. Nivå skillnaden är 200m på lägsta och högsta stället. 300 meter myrmark ofta blöt i övrigt bra underlag. Rester från fångstgropsystem finns nära leden. 

Byxbäcksleden, Leden går från landsvägsbron över Ropenbäcken till byxbäckens förgrening vid trädgränsen. Vitmarkerad.  

Strandpromenaden,  Går mellan Björkudden i höjd med vändplan och badstranden, men med uppehåll i höjd med Kanonskiosk. Blåmarkerad.

Stökåsen, Leden går mellan landsvägens vändplan och Stökåsen.

Gevaliastigen/Vallenleden, Leden går från Vallen till trädgränsen och Vindskyddet.

Kullenlederna,  Lederna går upp på Kullen och runt. Mycket fin vy från Kullenstopp. Startar vid byastugan.

Dammtjärnsstigen, Stigen går från Enkronasvägens parkeringsplats till Dammtjärn. Vid Dammtjärn finns en Grillkåta. Rödmarkerad.

Förslag på utflyktsmål
 

Vinterleder

ledskylt3      Vår ledplanering hittar du här    

led16 

Tips !!

Undvik genomfart genom byn när du skall upp på fjället. Mycket störande för stugorna i byn. Använd uppfart 1 på kartan.

Är målet Kanons kiosk då följer du leden in i byn.

Vid 2:an på kartan, åk längre fram innan högersväng in på Harrtjärn. Då undviker man Roarbäcken.

 

Marsfjällsleden, (Snöskoterled) Passerar Harrtjärn och Stöktjärn vidare till Marsfjällskåtan och norrut via Fatmomakke.

Fjälleden, Leden går via Dammtjärn, Apelsin klyftan till Stora passet. Vidare till Marsfjällskåtan om passage tillåter. 

Vallenleden, Leden går från Vallen till trädgränsen och vindskyddet. (Förbudsområdsgräns här)

Skidspåret,   Spåret passerar bl.a Dammtjärn, se kartan. 

Grytsjö-Rissjön, Skoterled mellan grytsjö och Rissjön med två "rastplatser" se kartan nedan.

Kartorna förstoras med att "klicka" på den.

 

marsfjallmsif

 

 Röda sträckorna ovan, är skoterleder som vår förening sladdar och underhåller. Skidspåret underhålls också.

 

Information om ny statlig led i förbudsområdet Grytsjö- Rissjön 

10. Rastplats vid Rotiken, ca 300x300 meter,  

11. Rastplats vid Valliegietjie, ca 300x300 meter

 grytsjö rissjön

 

Senast uppdaterad lördag, 03 mars 2018 08:11