Marsliden     "Där vägen slutar och äventyret börjar".                           välkommen1

             

  

Vädervy mot Ropentjakke. Bilden uppdateras varje halvtimme, under den ljusa delen av dygnet.

Ropentjakke skall finnas bakom träden.  Klicka på bilden, och du får en nulägesbild. 

      bildsidan1    mfs map

    Stöd föreningen, betala medlemsavgiften, klicka på loggan.    Msif logga

    Du kan även fortsättningsvis, sätta in pengarna direkt på vårt Bankgiro, då får vi alla kronorna.

Under "medlems info" här står det bl.a. om Skoterpasset hur du löser det.     rund dekal 65mm-page-001

      Aktuellt                                Vår facebook;   500px-Facebook-icon                     

2015-11-21, JULMARKNAD I SAXNÄS IDAG.

2015-11-09, Se det snöar, se det snöar. Lätt snöfall nu på morgonen i Marsliden. 

2015-10-04, Har du en vinterbild här ovan , bli inte orolig det är inte snö ännu. Tekniska problem med vädervy bilden. Klicka på bilden så får du en nulägesbild. 

2015-10-02, Efter strömavbrottet idag så har kameran ovan slutat helt att fungera.

2015-09-29, Har du en vinterbild här ovan , bli inte orolig det är inte snö ännu. Tekniska problem med vädervy bilden. Klicka på bilden så får du en nulägesbild.

2015-08-28, Styrelsen har haft telefonmöte och följande beslut togs. Hyra för bagarstugan. Beslutades att avgiften ska vara 50 kronor vid egen ved och 100 kronor om föreningens ved används. Hyra för Pålssonstugan. Styrelsen beslutade att inte ta betalt av Berhard Nordh sällskapet för deras nyttjande av Pålssonstugan. Gåvobössan fylls på rätt bra vid besöken från grupperna.

2015-08-23, Vindskyddet uppe vid Vallen har nu fått ett tak igen. Barbro, Erland, Gunnar och Marcus har gjort ännu en insats för oss friluftsmänniskor. Det finns en hel del saker att göra på åtgärdslistan. Är du sugen på att hjälpa till, kontakta någon ovan.

2015-08-20, Jaktmässa i Saxnäs, lördag den 22/8

2015-06-18, Evenemang sommaren 2015 i vårt närområde. EVENTS

2015-05-28, Marslidendagen och föreningens årsstämma kommer tidigare än vanligt i år. Marslidendagen är lördag 18/7 , start kl.11.00, Auktion med Servering vid Anders Larsson och avslutas kl.17.00 med Grillkväll och Notdragning på badstranden. Marslidens Intresseförenings årsstämma/årsmöte hålls på söndag em 19/7 kl. 1300

2015-05-04, Byns "you tube" producerare Ulf Kanon,se hans uppladdningar här efter du sökt på hans namn ; youtube  

2015-05-02, Nytt verksamhetsår för föreningen startar i och med maj. 

 

2015-02-16, Påminner om var Hjärtstartaren finns, på Kanons kiosk.      hjartstart

2015-01-16, Översyn av skoteråkning i förbudsområden. Mer än 8 mil nya statliga leder, fast datum för majförbudet och förtydligande av var ortsbor får köra. Läs på länken.Nytt beslut om skoterkörning inom förbudsområden i Västerbottensfjällen          https://gallery.mailchimp.com/0592469181054f8e902806ff3/images/6730f0f3-cf4a-4987-80fd-e3064e779fc7.jpg

Sammanfattning av innebörden av beslutet:
- Begreppet stråk utmönstras, vilket innebär att ca 168 km stråk tas bort.
- Det sker en omfattande kvalitetshöjning av skoterledsnätet i regleringsområdet.
Väl använda stråk och nya passager blir nya statliga skoterleder. Lederna anläggs på ett säkert sätt och utmarkeras i terrängen.
Med alla nya skoterleder sammanräknade anläggs ca 87 km
nya skoterleder med Länsstyrelsen som huvudman, vilket innebär en mycket stor satsning på kvaliteten i skoterledssystemet.
- Majförbudet får ett fast datum och justeras i det avseendet att personer
folkbokförda väster om odlingsgränsen även efter majförbudets
inträde får färdas efter allmänna skoterleder och i samband med husbehovsfiske.
- Ortsboundantagen tydliggörs på karta. Det totala landområdet som berörs av ortsboundantag har anpassats efter dagens behov.
- Begreppen ortsbo och fast boende har definierats. Med ortsbo avses person folkbokförd inom det område som beskrivs.
 
Nya statliga leder en bl.a. inom Marsfjällets naturreservat är Grytsjö - Rissjön. Det öppnar upp för en rundtur runt Marsfjällen.
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Senast uppdaterad lördag, 21 november 2015 08:14